Dzisiejszy wpis dotyczy „strasznego” czasu – choć nie taki diabeł straszny, jak go malują. Mowa tu oczywiście o czasie Present Perfect w języku angielskim. Ten czas gramatyczny jest niezwykle ważny i powszechnie używany w codziennej komunikacji. Dlatego warto go dobrze zrozumieć i nauczyć się go poprawnie stosować. W tym wpisie podzielę się z Wami zasadami jego zastosowania, jego budową oraz przykładowymi signal words. Zatem zaczynajmy!

Have you been there? - czyli wszystko co musisz wiedzieć o czasie Present Perfect.
Have you been there? – czyli wszystko co musisz wiedzieć o czasie Present Perfect.

Opis czasu Present Perfect:

Czas Present Perfect używamy, aby opisać działanie, które miało miejsce w przeszłości, ale ma pewne związki z teraźniejszością. Wskazuje on na nieokreślony lub niedokładny czas, w którym dane zdarzenie miało miejsce. Najczęściej używamy go do mówienia o doświadczeniach życiowych, zdarzeniach, które się już wydarzyły, ale mają pewien wpływ na naszą teraźniejszość – przy tym nie określamy dokładnie, kiedy się wydarzyły. Jeżeli chcesz dokładnie określić czas wydarzenia z przeszłości – wtedy użyjemy Past Simple.

Konstrukcja czasu Present Perfect:

Teraz przejdźmy do budowy czasu Present Perfect. Składa się on z czasownika posiłkowego „have” (lub „has” w trzeciej osobie liczby pojedynczej) oraz formy trzeciej, czyli „past participle” (bezokolicznika z dodanym przyrostkiem -ed, jak np. „played” czy „worked” lub trzecia forma czasownika „spoken, written, done”.

Konstrukcja czasu Present Perfect.
Konstrukcja czasu Present Perfect.

Oto kilka przykładów zdań w czasie Present Perfect:

I have studied English for five years. (Studiowałem/am angielski przez pięć lat.)

She has visited London twice. (Była dwa razy w Londynie.)

They have already eaten lunch. (Oni już zjedli lunch.)

Teraz przejdźmy do zasad zastosowania czasu Present Perfect:

Doświadczenia życiowe: Możemy używać Present Perfect, aby mówić o doświadczeniach życiowych, które mieliśmy w przeszłości. Na przykład: „I have traveled to many countries.” (Podróżowałem/am do wielu krajów.)

Zdarzenia w przeszłości z wpływem na teraźniejszość: Jeśli chcemy opisać zdarzenie, które miało miejsce w przeszłości, ale ma pewien wpływ na naszą teraźniejszość, używamy Present Perfect. Na przykład: „I have lost my keys. Now I can’t get into my house.” (Zgubiłem/am klucze. Teraz nie mogę dostać się do domu.)

Zakończone działania w nieokreślonym czasie: Czas Present Perfect używamy także, gdy mówimy o zakończonych działaniach, ale nie podajemy dokładnego czasu, kiedy się wydarzyły. Na przykład: „She has read that book.” (Przeczytała tamtą książkę.)

Teraz omówmy kilka signal words (słów sygnalizujących), które często towarzyszą czasowi Present Perfect:

Słówka sygnalizujące konieczność użycia czasu Present Perfect - czyli signal words dla czasu Present Perfect.
Słówka sygnalizujące konieczność użycia czasu Present Perfect – czyli signal words dla czasu Present Perfect.

Just: „I have just finished my homework.” (Właśnie skończyłem/am moje zadanie domowe.)

Already: „They have already seen the movie.” (Oni już obejrzeli ten film.)

Yet: „Have you finished your project yet?” (Czy już skończyłeś/am swój projekt?)

Ever: „Have you ever been to Paris?” (Czy kiedykolwiek byłeś/am w Paryżu?)

Never: „I have never tried sushi before.” (Nigdy wcześniej nie próbowałem/am sushi.)

To są podstawowe zasady zastosowania czasu Present Perfect oraz kilka przykładów signal words. Pamiętajcie, żeby praktykować go jak najwięcej, ponieważ praktyka czyni mistrza!

Mam nadzieję, że ten wpis blogowy pomógł Wam zrozumieć zasady i budowę czasu Present Perfect oraz zapoznać się z niektórymi słowami sygnalizującymi jego użycie. Teraz wystarczy tylko ćwiczyć i stosować go w praktyce. Nie zapomnijcie, że czas gramatyczny ten jest niezwykle użyteczny w codziennej komunikacji, więc warto go dobrze opanować w mowie.

Dziękuję za uwagę i zapraszamy na nasze kursy językowe online! Z nami opanujesz angielki w mowie, a nie tylko w piśmie!

Lekcja próbna

Zapraszamy Cię do zajęć próbnych online, bez konieczności podpisywania żadnej umowy. Spróbuj naszych kursów i odkryj nowe możliwości już teraz!

Sprawdź nas na zajęciach próbnych!

Dowiedz się więcej

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić dostępne opcje nauki i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.