Szacowany czas czytania: 3 minuty

Znajomość języka niemieckiego jest ważnym atutem w biznesie, szczególnie w firmach prowadzących międzynarodową działalność. W języku niemieckim istnieje wiele przydatnych zwrotów biznesowych, które pomogą Ci skutecznie komunikować się z niemieckojęzycznymi partnerami biznesowymi.

Biznesowe zwroty po niemiecku
Najważniejsze zwroty biznesowe w języku niemieckim.

Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych zwrotów biznesowych w języku niemieckim:

  1. „Könnten Sie mir bitte mehr Informationen per E-Mail zusenden?” – Czy mógłby Pan/Pani przesłać mi więcej informacji e-mailem?
  2. „Ich würde gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren, um die Details zu besprechen.” – Chciałbym/chciałabym umówić się na spotkanie z Panem/Panią, aby omówić szczegóły.
  3. „Können Sie mir bitte ein paar Minuten geben, um den Vorschlag zu überprüfen?” – Czy mógłby Pan/Pani dać mi kilka minut na przeczytanie propozycji?
  4. „Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.” – Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
  5. „Entschuldigung, aber ich verstehe nicht ganz. Könnten Sie bitte klären?” – Przepraszam, ale nie rozumiem w pełni. Czy mógłby Pan/Pani to wyjaśnić?
  6. „Könnten Sie mir bitte weitere Informationen zum Budget geben?” – Czy mógłby Pan/Pani przesłać mi więcej informacji na temat budżetu?
  7. „Ich schätze Ihre Zeit und Mühe für dieses Projekt.” – Doceniam czas i wysiłek, który Pan/Pani włożył/a w ten projekt.
  8. „Lassen Sie uns später in dieser Woche in Kontakt bleiben, um unseren Fortschritt zu besprechen.” – Pozostawmy kontakt później w tym tygodniu, aby omówić nasz postęp.
  9. „Ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.” – Skontaktuję się z Panem/Panią tak szybko, jak to możliwe.
  10. „Es war schön, Sie kennenzulernen. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.” – Było mi miło Pana/Panią poznać. Pozostawmy kontakt.
Podstawowe zwroty biznesowe w języku niemieckim.
Podstawowe zwroty biznesowe w języku niemieckim.


Pamiętaj, że znajomość tych zwrotów biznesowych w języku niemieckim pomoże Ci skutecznie komunikować się z niemieckojęzycznymi partnerami biznesowymi. Aby zwiększyć swoje umiejętności językowe, warto regularnie ćwiczyć mówienie po niemiecku i słuchanie niemieckiego. Możemy oglądać niemieckie filmy, słuchać niemieckiej muzyki lub uczęszczać na kurs języka niemieckiego w Rapid School Online.


Dowiedz się więcej